پاکسازی بانک ایمیل از ایمیل های غیرفعال و غیرواقعی

(دیدگاه 1 کاربر)

290,000تومان

اگر شما یک بانک ایمیل قدیمی یا خریداری شده دارید و نسبت به واقعی بودن و فعال بودن ایمیل های موجود در آن اطمینان ندارید ، هزینه های ارسال ایمیل به این بانک غیرواقعی بسیار بالا خواهد بود .

اگر بانک ایمیل کسب و کار خودتان نیز Open Rate پایینی دارد ، قطعا نیازمند پاکسازی آن هستید .

ما اینجاییم تا با جدیدترین متد ها ، بانک شما را تا سقف 120 هزار ایمیل ، بهینه سازی و پاکسازی کنیم !

فروش متوقف گردید