خرید بک لینک دولایه:‌ بیش از 5500 بک لینک دو لایه دائمی

(دیدگاه کاربر 2)

1,210,000تومان

مورادی که با خرید بسته بک لینک طبیعی برای شما انجام خواهیم داد

  1. 500 بک لینک مستقیم به صفحه سایت شما در لایه یک می سازیم .
  2. 5000 بک لینک به صفحاتی که برای شما در لایه 1 ایجاد کرده ایم می سازیم تا PA ان صفحات را بهبود بخشیم.
  3. کلیه بک لینک های ساخته شده در مرحله 2 و سپس مرحله 1 را با یک ایندکسر قوی ، ایندکس می کنیم.
  4. گزارش کلیه لینک های ساخته شده را برای شما ارسال می کنیم.

زمان نتیجه دادن این بسته بک لینک

پس از سفارش از طرف شما ، شروع به لینک سازی کرده و در حدود 10 روز بعد گزارش برای شما ارسال خواهد شد.

پس از دریافت گزارش ، از همان روز های اول تغییرات در رتبه بندی صفحه شما بر روی کلمات درخواست داده شده شروع می شود و تا مدت 2 ماه نیز شاهد ارتقای رتبه در نتایج جستجو خواهید بود.

خرید بک لینک دولایه:‌ بیش از 5500 بک لینک دو لایه دائمی

1,210,000تومان