خرید بک لینک دولایه:‌ بیش از 5500 بک لینک دو لایه دائمی

(دیدگاه 2 کاربر)

1,799,000تومان

مورادی که با خرید بسته بک لینک طبیعی برای شما انجام خواهیم داد

  1. 500 بک لینک مستقیم به صفحه سایت شما در لایه یک می سازیم .
  2. 5000 بک لینک به صفحاتی که برای شما در لایه 1 ایجاد کرده ایم می سازیم تا PA ان صفحات را بهبود بخشیم.
  3. کلیه بک لینک های ساخته شده در مرحله 2 و سپس مرحله 1 را با یک ایندکسر قوی ، ایندکس می کنیم.
  4. گزارش کلیه لینک های ساخته شده را برای شما ارسال می کنیم.

زمان نتیجه دادن این بسته بک لینک

پس از سفارش از طرف شما ، شروع به لینک سازی کرده و در حدود 10 روز بعد گزارش برای شما ارسال خواهد شد.

پس از دریافت گزارش ، از همان روز های اول تغییرات در رتبه بندی صفحه شما بر روی کلمات درخواست داده شده شروع می شود و تا مدت 2 ماه نیز شاهد ارتقای رتبه در نتایج جستجو خواهید بود.

خرید بک لینک دولایه:‌ بیش از 5500 بک لینک دو لایه دائمی

1,799,000تومان