130 سوشیال بوکمارک برای سئو وب سایت شما

(دیدگاه کاربر 2)

435,000تومان

دریافت بک لینک ، برای سایت می بایست همزمان با دریافت سوشال سیگنال باشد تا گوگل به طبیعی بودن لینک ها شک نکرده و رتبه شما را بهبود دهد . توجه گوگل به وب سایتهایی معطوف می گردد که در شبکه های اجتماعی از آنها بیشتر صحبت شده است .

130 سوشیال بوکمارک برای سئو وب سایت شما

435,000تومان